תורת הנפש

תורת הנפש

האם תורת הנפש מוגדרת כ- "חכמה" או כ- "תורה"?

אמרה ידועה בחז"ל קובעת כי בגויים ניתן למצוא חכמה, אך לא ניתן למצוא תורה. על כן עלינו לברר האם תורת הנפש- הפסיכולוגיה, הגדרתה כחכמה, או כתורה. האם ניתן למוצאה אצל הגויים, או שמא תורת הנפש היא עוד אחד מענפי התורה האינסופית?

ההנחה הרווחת כיום היא שתורת הנפש (הפסיכולוגיה)  היא 'חכמה', ולא תורה. ולכן עולם הפסיכולוגיה מאוד 'נחשב' ומקובל בציבור, וגם בקרב בני תורה.

אחת  ה'הוכחות לכאורה' לכך שתורת הנפש היא חכמה ולא תורה, היא המחקרים המדידים החוקרים את התנהגות האדם. יש מחקרים רבים בענפים המתפרשים על רשת רחבה של תחומים בחיי האדם.

מעוניין להירשם ללימודי תורת הנפש בבית הספר להעצמה אישית והכשרת מטפלים?

הגדרת תורת הנפש כחכמה זו טעות גדולה מכמה סיבות:

מי הוא האדם?
שאלה זו היא שאלה משמעותית ומהותית עם השלכות על כל תהליך טיפולי. התפיסה החילונית אומרת שהאדם הוא סוג של חיה משוכללת, המורכבת מדחפים ויצרים. הטיפול 'בחיה' כזו היא בעצם מציאת איזון בין הדחפים השונים, וזאת מחמת הסכמות חברתיות כאלה ואחרות. לעומת זאת, בהבדל חד, תורת הנפש לפי היהדות אומרת שהאדם הוא יצור נעלה, יסודו קודש, חלק אלוק ממעל, "אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא".  עיקרו של האדם זה הנשמה האלוקית שהיא חלק בלתי נפרד ממנו. לפי תפיסה זו האדם הוא טוב מאוד ביסודו, והיצרים והדחפים הם דווקא החיצוניים לו. הסיבה לתקן את עצמו של אדם איננה מוסכמות חברתיות או "בשביל להסתדר בחבר'ה" אלא כי זו היא מטרתו העליונה של האדם, ולשם כך הוא נברא.

כוחות האדם:

מה מקור כוחות האדם? אדם מסוגל לא להתגאות. אך מה הסיבה שבגללה הוא לא מתגאה? האם זה רק בגלל שזה לא משתלם ולא כדאי להתגאות, משיקולים חברתיים וחשבונות תועלת ורווח מול הפסד, או שמא האדם לא מתגאה כי הוא קיבל מה' יתברך כוחות ענווה פנימיים? נתינה ועזרה לזולת- כי זה כדאי ועושה הרגשה טובה, או כי זה הרצון האלוקי העמוק? יש להבדלים אלו משמעות טיפולית כמובן, כיוון שברגע שהמניע לפעולות ולהתנהגות שונה, גם דרכי הטיפול שונות.תפקיד האדם:

מה מטרת החיים של האדם ואילו יעדים מובילים אותו? לפי תפיסה חילונית האדם חי כדי לממש את עצמו, להנות כמה שיותר בחייו, להיות מקובל חברתית, ולזכות לכבוד. לעומת זאת לפי תפיסת התורה האדם צריך לקנות מידות טובות, לקדש את עצמו, להתרחק מכבוד, ילך אחר האמת, ולקדש שם שמיים. גם יעדי הטיפול מושפעים מתפיסות אלו. שאלות כמו – עד כמה צריך להתאמץ לשמור על שלום בית ומתי יש להיפרד? האם ניתן לסלוח על בגידות, ועל מה מותר לוותר מול הילדים ועל מה לא, כולן מושפעות משאלת תפקיד האדם. בטיפול הדברים מקבלים משמעות עצומה. הטיפול לפי תורת הנפש היהודית יהיה שונה לחלוטין מטיפול לפי הפסיכולוגיה החילונית.

 

הבדלים בדרכי הפעולה

בטיפול לפי תורת הנפש, יש דגש משמעותי על שלושה יסודות שהתפיסה החילונית מתכחשת להם: התפילה, האמונה והתשובה.

האמונה היא הבסיס לעבודת המידות. תיקון כל המידות קורה באמצעות בניית יחס נכון בין האדם לבין ה'. כל המידות – כעס, ענוה, כבוד, קנאה. ככל שאדם יותר קרוב לה' ויותר רתום לעבוד את ה', כך הוא מנטרל את המידות הרעות, ומפתח בעצמו מידות טובות. מי שדבוק בה' חווה את נוכחות ה'  ורצונו, וכך מפתח שאיפות ורצונות טובים, ומקבל כוחות ועוצמות לעמוד בנסיונות.

האמונה היא גם שלב בסיסי בטיפול עצמו, בעצם האמונה ביכולת של המטופל להתמודד עם הבעיה מולה הוא ניצב.  כל מטופל צריך להאמין שכל קושי ובעיה שיש לו נועדו להצמיח ולרומם אותו. זהו שלב ראשון בכל מתווה של טיפול.האמונה היא מקור המוטיבציה לשנות את המצב ולהתקדם. לפי תפיסה זו, ה'בעיה' מולה מתמודדים היא לא "פגם ביצור" או גורל אכזר הפוגע באדם ללא כל תכלית, אלא היא משימה מיוחדת הניתנה לאדם מיוחד.

התפילה היא תולדה של תובנה שאומרת שהמציאות הטיפולית תלויה לגמרי בסייעתא דשמיא, ואין דרך להצליח בלי חסדו של ה'. חז"ל אומרים לנו ש 'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו' " . תובנות אלה הופכות את התפילה ליסוד הטיפול, ולא סתם 'עוד משהו' שיכול להיות תוספת חמודה מהצד.

התשובה. התורה אומרת שלעולם לא מאוחר, ותמיד ניתן לתקן. זדונות יכולים להיהפך לזכויות, ומי שבא להיטהר מסייעים בידו. אדם פותח פתח כפתחו של מחט פותחין לו כפתחו של אולם. היכולת לתקן את טעויות העבר בסיוע עליון של ה' בצורה על טבעית, לגמרי חסירה בטיפול החילוני.

מעוניין להירשם ללימודי תורת הנפש בבית הספר להעצמה אישית והכשרת מטפלים?