הכשרה ומקצוע

קורס מלווה אישי

מבחר מרצי המכון
שנתי
 • קורס מלא!
 • קורס התבוננות וכלים - 3 שעות
 • קורס שינוי תפיסות - שעה וחצי
 • סדנת מודעות - שעה וחצי
 • תהליך אישי פרטני
 • פיתוח מקצועיות ע"י תרגילים
שנתי

קורס הכשרת מטפלים

מבחר מרצי המכון
תלת שנתי
 • קורס מלא!
 • קורס התבוננות וכלים - 3 שעות
 • קורס שינוי תפיסות - שעה וחצי
 • סדנת מודעות - שעה וחצי
 • התנסות / מיומניות בטיפול - שעה וחצי
 • מתווים בטיפול - שעה וחצי
 • כלים בטיפול - שעה וחצי
 • חינוך ילדים - שעה וחצי
 • טיפול זוגי - שעה וחצי
 • ליווי בטיפול - שעה וחצי
 • תהליך אישי פרטני
 • פיתוח מקצועיות ע"י תרגילים
מלא!!

קורסי בית

קורס התבוננות וכלים

הרב הלל רזניק / הרבנית יפעת | הרב רועי אביחי
 • יחידת קורס
 • קורס התבוננות וכלים - 3 שעות
 • קורס שינוי תפיסות - שעה וחצי
 • תהליך אישי פרטני
יחידה

קורס שינוי תפיסות

הרב רועי אביחי
 • יחידת קורס
 • שעה וחצי
 • שיעור פרונטלי
יחידה

סדנת מודעות

הרב אבינועם מימון | מרים עמיהוד
 • יחידת קורס
 • שעה וחצי
 • תהליך אישי פרטני
יחידה

קורס כלים בטיפול

הרב רועי אביחי
 • יחידת קורס
 • שעה וחצי
 • פיתוח מקצועיות ע"י תרגילים
חדש!

קורסי פרימיום

זוגיות לגברים - בעידן קורונה

הרב עודד אלון
 • יחידת קורס
 • שעה וחצי
 • שיעור בזום
זום

הנחיית הורים

הרב אבינועם מימון
 • יחידת קורס
 • שעה וחצי
 • שיעור בזום
זום