מערכת לימודים - זום

נשים יום שלישי - ל"ג בעומר

גברים ימים שלישי ורביעי