אודות הרב שמואל טל

הרב שמואל טל הוא נשיא מוסדות תורת החיים, רב קהילת תורת החיים, ומחברם של ספרי 'טל חיים' בעיון ובאמונה ומוסר אשר זכו להסכמות רבות מגדולי הדור מכל הזרמים, הוגה שיטת ההתבוננות לטיפול במצוקות הנפש השונות על פי תורה ונשיא ומרצה בכיר ב'תורת החיים – בית הספר להעצמה אישית ולהכשרת מטפלים'.

הרב טל למד בצעירותו בישיבת מרכז הרב, וכן בישיבת נצח ישראל, אצל הרב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל. לאחר מכן למד בישיבת מעלות התורה, אצל הרב שמואל אויערבך זצ"ל, ואף למד תקופה ארוכה חברותא בתורת הקבלה עם הרב יצחק שלמה זילברמן זצ"ל. בנוסף למד הרב טל אצל הרב יוסף קאפח זצ"ל ואף היה איתו בקשר יום יומי לשאלות הלכתיות במשך שנים רבות. גם כיום נמצא הרב טל בקשר עם גדולי תורה ממגזרים שונים.

הרב שמואל טל - הרצאה על זוגיות

בנוסף, הרב טל למד באוניברסיטה הפתוחה מדעי הטבע והחיים, פסיכולוגיה, היסטוריה, ופילוסופיה.

בשנת תשנ"ז הקים הרב טל את ישיבת תורת החיים, בנווה דקלים בגוש קטיף, ובהמשך השנים הקים מוסדות חינוך והכשרה מקצועית הצמודים לה. לאחר הגירוש מגוש קטיף עברו הרב וקהילתו ליישוב יד בנימין.

תפיסת הרב שמואל טל בתחום תורת הנפש

חז"ל נתנו בידינו הדרכה יסודית ותמציתית בדבר היחס לתרבות הגויים: "אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים, תאמן, הדא הוא דכתיב (עובדיה א, ח): 'והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו'; יש תורה בגוים, אל תאמן, דכתיב (איכה ב, ט): מלכה ושריה בגוים אין תורה" (איכה רבה ב, יג). דברי המדרש ברורים – חכמה יש בגויים, אך לא תורה. מה כולל המושג 'תורה' ומה כולל המושג 'חכמה'?

היום מקובל מאוד להניח שפסיכולוגיה היא חכמה ולא תורה. על גבי הנחה זו נוצרה מציאות שבה עולם התורה מחשיב מאוד את דבריהם של פסיכולוגים באשר הם – יהודים וגויים; שומרי תורה ומצוות ושאינם כאלה – מתייעץ איתם, מסתמך עליהם, נעזר בהם ולעתים אף שותה בצמא את דבריהם.

הרב שמואל טל סובר שתחום הפסיכולוגיה הוא 'תורה' ולא 'חכמה'. גישה זו נובעת מכך שבתורה, בנביאים, במשלי ובתהלים, וכן בחז"ל וחכמי ישראל ראשונים ואחרונים (כולל תנועת המוסר והחסידות) ישנם תכנים רבים מאד של הכוונת עבודות הנפש. נראה ברור שחכמי ישראל רואים בזה את תפקידה העיקרי של התורה – לעזור לנו לתקן את עצמנו.

לעניין זה יש השלכות רבות למעשה בכל הגישה לנפש ולטיפול הנפשי. הרב טל מראה שלתורה יש אמירה ברורה ומפורטת ביחס למהות האדם, ביחס לכוחות האדם, ביחס לתפקיד האדם בעולמו ועוד. בנוסף, יש הבדלים מהותיים גם בדרכי הפעולה.

המצב היום הוא שרוב היהדות הנאמנה אוחזת בשיפולי גלימתה של הפסיכולוגיה החילונית ויונקת ממנה. גם פסיכולוגים דתיים וחרדיים אינם ערובה לטיפול תורני, שכן יש רבים ששומרים תורה ומצוות, אך את התכנים הטיפוליים הם יונקים מעולם הטיפול החילוני ומשם הכלים בהם הם משתמשים. בדור שבו אנשים רבים מתמודדים וגם נזקקים לעזרה נפשית, התורה אמורה להוות את הכתובת ואת הסיוע; ואולם נוצרה מציאות מצערת שבה במקום לפנות אל התורה, פונים בדבר מרכזי זה לשדות זרים. כל מעברי החיים של האדם מכוונים מאת ה' יתברך כדי לתקנו ולקרבו אליו, כיון שכך, כאשר עבודות הנפש לא מכוונות לכך, הן מחטיאות את המטרה וגם לעתים רבות גורמות לנזקים. 

בהתאם לתפיסה זו, הרב טל רואה חשיבות מיוחדת בפיתוח תורת הנפש על פי התורה, ואף פעל רבות לשם כך. במהלך השנים פיתח הרב בע"ה את שיטת ההתבוננות, שהיא ביצוע מעשי של מסילת ישרים וספרים מגוונים נוספים. הוא שיכלל ודייק את ההתבוננות לאורך השנים, מתוך שיח ומשוב מתמיד עם תלמידיו. שיטת ההתבוננות מייצרת שינויים מחשבתיים, רגשיים ומעשיים ע"י שילוב של הקשבה פנימית עמוקה, עבודה שכלית, הפנמה רגשית, ושימוש חווייתי בכוח הדמיון. היא מאפשרת בע"ה התקדמות אישית לכל אדם במגוון תחומים, ואף נותנת מענה טיפולי, למגוון רחב של התמודדויות נפשיות אישיות, זוגיות ומשפחתיות.

את בית הספר להעצמה אישית ולהכשרת מטפלים הקים הרב בע"ה בשנת תשס"ח. הרב מלווה את פעילות בית הספר באופן תמידי, ואף מעביר בו קורס מתקדם לתלמידים בשנים המתקדמות. ב"ה בית הספר העמיד מאות רבות של בוגרים, אשר רבים מהם עוסקים בפועל במקצועות הטיפול השונים.

בשנת תשע"א הוציא הרב שמואל טל את "המדריך להתבוננות – מדריך מעשי להתקדמות אישית בתיקון הנפש". במשך השנים יצא המדריך במהדורות נוספות.

להרחבה נוספת בשיטתו הפסיכולוגית של הרב טל, ראו במאמרו "פסיכולוגיה מתוך תורה"

הרב שמואל טל מסביר על אופטימיות בטיפול